Special section on recent advances in circuits and systems - Part 1

Tatsuya Akutsu, Toshiyuki Amagasa, Kaoru Arakawa, Akira Asano, Satoshi Fujita, Minoru Fukumi, Qi Wei Ge, Masanori Hashimoto, Koichi Ichige, Tsuyoshi Isshiki, Yoshio Itoh, Yoshinobu Kajikawa, Kazufumi Kaneda, Shigenori Kinjo, Hitoshi Kiya, Masaki Kohata, Katsuya Kondo, Yoshikazu Miyanaga, Hidekazu Murata, Hironori NakajoIsao Nakanishi, Makoto Nakashizuka, Kenji Nakayama, Kiyoshi Nishikawa, Shotaro Nishimura, Yoshifumi Nishio, Hiroshi Ochi, Shuichi Ohno, Masami Saeki, Akira Taguchi, Daisuke Takafuji, Atsushi Takahashi, Satoshi Taoka, Toshio Tsuji, Toshimitsu Ushio, Yegui Xiao, Ou Yamamoto, Toru Yamamoto, Tsutomu Yoshinaga, Takao Hinamoto, Toshimasa Watanabe

研究成果: Editorial

元の言語English
ページ(範囲)1321-1322
ページ数2
ジャーナルIEICE Transactions on Information and Systems
E88-D
発行部数7
DOI
出版物ステータスPublished - 7 2005

これを引用

Akutsu, T., Amagasa, T., Arakawa, K., Asano, A., Fujita, S., Fukumi, M., Ge, Q. W., Hashimoto, M., Ichige, K., Isshiki, T., Itoh, Y., Kajikawa, Y., Kaneda, K., Kinjo, S., Kiya, H., Kohata, M., Kondo, K., Miyanaga, Y., Murata, H., ... Watanabe, T. (2005). Special section on recent advances in circuits and systems - Part 1. IEICE Transactions on Information and Systems, E88-D(7), 1321-1322. https://doi.org/10.1093/ietisy/e88-d.7.1321