Special section on recent advances in circuits and systems - Part 1

Tatsuya Akutsu, Toshiyuki Amagasa, Kaoru Arakawa, Akira Asano, Satoshi Fujita, Minoru Fukumi, Qi Wei Ge, Masanori Hashimoto, Koichi Ichige, Tsuyoshi Isshiki, Yoshio Itoh, Yoshinobu Kajikawa, Kazufumi Kaneda, Shigenori Kinjo, Hitoshi Kiya, Masaki Kohata, Katsuya Kondo, Yoshikazu Miyanaga, Hidekazu Murata, Hironori NakajoIsao Nakanishi, Makoto Nakashizuka, Kenji Nakayama, Kiyoshi Nishikawa, Shotaro Nishimura, Yoshifumi Nishio, Hiroshi Ochi, Shuichi Ohno, Masami Saeki, Akira Taguchi, Daisuke Takafuji, Atsushi Takahashi, Satoshi Taoka, Toshio Tsuji, Toshimitsu Ushio, Yegui Xiao, Ou Yamamoto, Toru Yamamoto, Tsutomu Yoshinaga, Takao Hinamoto, Toshimasa Watanabe

Research output: Contribution to journalEditorial

Original languageEnglish
Pages (from-to)1321-1322
Number of pages2
JournalIEICE Transactions on Information and Systems
VolumeE88-D
Issue number7
DOIs
Publication statusPublished - Jul 2005

Cite this

Akutsu, T., Amagasa, T., Arakawa, K., Asano, A., Fujita, S., Fukumi, M., Ge, Q. W., Hashimoto, M., Ichige, K., Isshiki, T., Itoh, Y., Kajikawa, Y., Kaneda, K., Kinjo, S., Kiya, H., Kohata, M., Kondo, K., Miyanaga, Y., Murata, H., ... Watanabe, T. (2005). Special section on recent advances in circuits and systems - Part 1. IEICE Transactions on Information and Systems, E88-D(7), 1321-1322. https://doi.org/10.1093/ietisy/e88-d.7.1321